DJ Szövetség - Magyar DJ és Producer Egyesület

Kedves DJ-k!

Nehéz éven vagyunk túl, és sajnos még mindig nem igazán látható, hogyan és mikor lesz vége ennek a viszontagságos időszaknak.

Nagyon sokan várják már a pontos információkat mind a DJ-k számára nyújtott esetleges állami segítséggel (erről lejjebb), mind pedig a jogdíjakkal kapcsolatban. Nyilvánosságra került néhány pontatlan hír, illetve találkozhattunk az ezekre adott, ilyenkor rendre előforduló, hasonlóan elhamarkodott reakciók is. A pontos, részletes információkért mindig a DJ Szövetség hivatalos kommunikációját figyeljétek. Íme a mostani tudnivalók:

A 2020. évben történt korlátozásokra, illetve a rendkívüli helyzetre való tekintettel a MAHASZ jelentős, 25%-os méltányossági kedvezményt biztosít a 2021. évre vonatkozó átalánydíjból MINDEN olyan DJ számára, aki a 2020-as évre megfizette az átalánydíjas jogosítást.

A kedvezmény igénybevételének feltételei:

  • Kötelező éves adatszolgáltatás (szokásos Excel-tábla) leadása január 31-ig a MAHASZ felé a 2020 során történt hangfelvétel-többszörözésekről.
    A DJ Szövetség tagjai, akik a második félév során leadták a szükséges számú heti top 20-as listát, a személyes login oldalukon bejelentkezve a szokásos módon le tudják tölteni az ezekből készült féléves összesítést, és ezt a fájlt a www.mahaszjogdij.hu oldalon feltöltve már kész is az adatszolgáltatás a MAHASZ felé. Mivel jelenleg még zajlik az 53. heti listák leadása, így az összesített lista január 11. hétfőtől lesz elérhető.
  • Jogosítási kérelem leadása ÉS az éves jogdíj megfizetése a korlátozások feloldásának bejelentésétől számított 15 napon belül

Amíg semmilyen rendezvény megtartására nincs lehetőség, addig jelenleg SEMMILYEN díjat nem kell fizetni!!! Az éves jogdíjat akkor kell majd befizetni, amikor hivatalos állami bejelentés születik a rendezvénykorlátozások - legalább részleges - feloldásáról. Vagyis: onnantól indul a jogdíjfizetés, amikortól a DJ-knek lehetőségük lesz, ha esetleg létszámkorlátozással is, de rendezvényeken dolgozni, munkát vállalni. Ezt a bejelentést követően kell majd megfizetni a jogdíjat 15 napon belül, és ebben az esetben lesz érvényes a kedvezmény. Addig tehát NINCS jogdíjfizetési kötelezettség.

Miért csak 25% a kedvezmény?

A jogosítás nem időszakra, hanem hangfelvételek többszörözésére vonatkozik. Minél több hangfelvételt másolunk, annál nagyobb a fizetendő összeg. Egy bizonyos mennyiségű hangfelvétel fölött azonban az összeg megáll, egyfajta "plafon" került beépítésre, innentől már nem kell többet fizetni, bármennyivel is több hangfelvételt jogosítunk. Ezt a "plafont" jelenti az átalánydíj, amihez azonban egy időbeli korlátozás tartozik: az adott naptári év. Mivel a jogosítás a hangfelvételek többszörözésére vonatkozik, irreleváns, hogy azok lejátszásra kerültek, illetve hogy hány alkalommal. A másolt zenék mennyisége ettől még ugyanannyi, így a fizetendő összeg sem változik. A korábban soha nem tapasztalt, mindenki számára váratlan helyzetre való tekintettel ad a MAHASZ egy méltányossági kedvezményt MINDEN átalánydíj-fizető DJ-nek, aki a tavalyi évre vonatkozóan eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének, és a határidőn belül befizeti majd az idei átalánydíjat.

Emellett a DJ Szövetség tagjai számára járó kedvezmények is érvényben maradnak, sőt, a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezek is bővülnek!

A DJ Szövetség az idei évben jelentősen csökkentette évközbeni aktivitását, annak érdekében, hogy ezzel is költségeket tudjunk megtakarítani, amely megtakarításokkal aztán a tagjainkat tudjuk segíteni. Ennek köszönhetően növelni tudjuk a 2020-as átalánydíjból visszajáró összegeket. Azon tagjaink, akik leadták a szükséges számú heti 20-as listát (félévente legalább 8-8 db), továbbra is jogosultak a MAHASZ-jogdíjból visszajáró 40 ezer forintos engedményre. Ebből szoktuk levonni mindenkinek a személyre szabott tagdíját (a leadott listák számától függően), és így szokott visszajárni 15-20 ezer forint körüli összeg a jogdíjból. Idén MINDÖSSZE 5 EZER FORINT tagdíjat vonunk le azoktól, akik leadták a megfelelő számú heti listát, így 35 ezer forint jár vissza a 2020-as jogdíjból!

Mndez azt jelenti, hogy a DJ Szövetség tagjai az idei bruttó 141 498 forint helyett az általános méltányossági engedmény értelmében eleve csak 106 124 forintot kell, hogy fizessenek, és mindehhez hozzájön még 35 ezer forint, amit a DJ Szövetségen keresztül visszakapnak a tavalyi befizetésből!

A DJ Szövetségbe újonnan belépők számára is természetesen érvényes a 25%-os MAHASZ-engedmény, amennyiben tavaly be volt fizetve az éves díjuk, de nem voltak tagok a DJ Szövetségben. Számukra az idei befizetésből jövő év elején jár majd vissza a további kedvezmény.

Aki idén fizet először éves jogdíjat, ÉS belép a DJ Szövetségbe, annak a teljes éves jogdíjat kell majd a MAHASZ felé megfizetnie (amikor majd elindulnak újra a rendezvények), de jövő év elején természetesen ő is visszakapja a DJ Szövetség tagjainak járó kedvezményt. Továbbá az idei új belépőknek a DJ Szövetség elengedi az egyszeri belépési díjat, így mindenkinek - akár tag volt korábban, akár nem - mindössze 1000 Ft az év elején fizetendő tagdíja.

Aki pedig 2020-ra befizette az éves jogdíjat, de 2021-ben már nem diszkózik, így nem fizet jogdíjat sem, ettől még természetesen visszakapja a tavalyi befizetésből a neki járó kedvezményt. (Amennyiben eleget tett minden adatszolgáltatási kötelezettségének: heti listák a DJ Szövetség felé, éves lista a MAHASZ felé.)

A visszajáró összegek utalására a MAHASZ-szal történő elszámolást követően, várhatóan márciusban kerül sor.

Miért csak most vannak pontos infók?

Mivel rendkívüli helyzet állt elő, így a máskor megszokott, rutinszerű eljárások is rendhagyó módon zajlottak. A jogdíjakról szóló, következő évre vonatkozó díjszabást a MAHASZ mindig az ősz folyamán készíti el, és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hagyja jóvá, majd pedig az Igazságügyi Miniszter aláírását követően válik hivatalossá, és kerül kihirdetésre a Magyar Közlönyben. 2020 végén azonban módosítani kellett a 2021-es díjszabást, épp azért, hogy a MAHASZ megadhassa a DJ Szövetséggel egyeztetett méltányossági engedményt a már korábban beadott és jóváhagyott díjszabásban rögzített összegből. Ennek a módosításnak ismét végig kellett mennie a megfelelő hivatalos eljáráson, és így végül december 31-én került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. Ezt követően kerülhetett csak sor a MAHASZ és a DJ Szövetség közötti újabb egyeztetésre, ahol sikerült a határidő rugalmas, méltányos kitolásában is megegyeznünk.

További segítség a DJ-knek

Tavaly is és idén is folyamatosan tárgyaltunk mind a kormányzati, mind a további szereplőkkel arról, milyen módon tudnának a DJ-k is valamilyen módon részesülni a gazdaságvédelmi intézkedésekből, esetleges támogatásokból.

A tavaszi első hullám során a teljes zeneipart összefogó Music Hungary Szövetség javaslatcsomagjába a DJ Szövetség kérésére került be a KATA elengedése a DJ-k számára is. A második hullámban egyelőre sajnos nem sikerült KATA elengedést elérni (nem csak a DJ-k, de általában a művészeti tevékenységet végzők számára sem), ugyanis az országos munkaerőpiaci adatok azt mutatják, hogy nincs számottevő mmunkanélküliség-növekedés, a legtöbben el tudtak helyezkedni, megélhetéshez jutnak, tudnak dolgozmi, még ha nem is minden esetben azon a területen, ahol azt a legszívesebben tennék. Azt pedig sajnos tudomásul kell venni, hogy senkinek sem jár alanyi jogon, hogy DJ legyen. (Ez ráadásul akkor is igaz, ha épp nincs járványhelyzet.)

Ettől fügetlenül nem adtuk fel, és hamarosan be is jelentjük azt az állami programot, amelynek keretében a korábbi Raktárkoncert sorozathoz hasonlóan, illetve annak folytatásaként további előadókat kapnak támogatással egybekötött fellépési lehetőséget, és ezeket az előadókat minden esetben a DJ Szövetség egy-egy tagja fogja felkonferálni, bemutatni a közvetítést néző közönségnek. A 100 ezer forintos fellépti díjjal is járó szereplésre közel 60 DJ-nek lesz lehetősége, olyanoknak, akik tavasszal kitöltötték a DJ Szövetség felmérését a járványhelyzet okozta bevételkiesésükkel kapcsolatban, és nincs más jövedelemforrásuk a DJ-munkán kívül (vagy legalábbis az akkori állapot szerint nem volt).

A DJ Szövetség az idei évben jelentősen csökkentette évközbeni aktivitását, annak érdekében, hogy ezzel is költségeket tudjunk megtakarítani, amely megtakarításokkal aztán a tagjainkat tudjuk segíteni. Ennek köszönhető a fentebb említett jelentős tagdíjcsökkentés is.

Szeretnénk mindezeken túlmenően, saját forrásból is támogatni azon tagjainkat, akik a tavaszi felmérés során kitöltötték a kérdőívünket, ezzel jelezve, hogy szükségük van a támogatásra. Ezért az összes kitöltőnek, attól függően, hogy van-e más jövedelemforrásuk a diszkózáson kívül, illetve az mennyiben kötődik a diszkózáshoz és a zenéhez, ennek megfelelően differenciálva 1, 2, illetve 4 évi tagdíjmentességet biztosítunk.

DJ Szövetség - Magyar DJ és Producer Egyesület
1137 Budapest, Szent István krt. 2.
info@djszovetseg.hu
+36 70 502 7442